Akademiforum om vindkraft IV

  • Date: –17:00
  • Location: Geocentrum
  • Contact person: Josefin Mardi
  • Konferens

Välkomna till Akademiforum om vindkraft IV!

Program 

Vi börjar med gemensam lunch och fortsätter med ett seminarium där representanter från näringsliv, myndigheter och akademi medverkar med aktuella ämnen för samverkan.

Vindkraftens roll i 100 % förnybar elenergi i Sverige 2040 – Vad innebär det för utbildning och forskning?

Goda exempel på samverkan mellan industri och akademi

Workshop om utmaningar och möjligheter med samverkan

Deltagande i Akademiforum är kostnadsfritt där lunch och fika ingår. Anmälan sker senast 28 februari via: http://doit.medfarm.uu.se/kurt11344

Sprid gärna denna inbjudan vidare till dina kollegor!

 

Mer
Här kan du läsa mer om Akademiforum I och Akademiforum II, samt Akademiforum III.

 

Välkommen!

 

Frågor
Liselotte Aldén liselotte.alden@geo.uu.se och Josefin Mardi josefin.mardi@geo.uu.se