Institutionen för geovetenskaper

Fjärranalysmetoder för att bestämma havsytans koncentration av CO2 samt CO2 flöde

Genom att använda satellitprodukter från olika sensorer (t ex Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) och AVHRR, MERIS/OLCI) kan man utveckla algoritmer för att bestämma partialtrycket av koldioxid i havsytan. Detta kan sedan tillsammans med vindhastighet användas för att bestämma pCO2 utbytet mellan havsytan och atmosfären. I det aktuella projektet fokuserar vi på östersjö-bassängen.

Aktiva: Gaelle ParardAnna Rutgersson, Sindu Parampil