Östergarnsholm fältstation

Östergarnsholm stationen är den svenska marina ICOS stationen. Den består av en mikrometeorologisk mast och att antal bojar. Syftet med stationen är att ta fram data för att studera processer som styr hur hav och atmosfär interagerar samt gasutbyte.

Aktiva: Erik SahléeAnna RutgerssonEva PodgrajsekMarcus WallinAndreas Andersson