Institutionen för geovetenskaper

Ice, Climate and Environment

Ice, Climate and Environment (ICE) is a group dedicated to research into past and present climate and the environment. Our research focuses on the role of glaciers as well as wind-blown dust withing the changing climate system. Our approach combines field observations, data analysis and numerical modelling to perform qualitative and quantitative analyses. 

Glaciologi

Den glaciologiska forskningen fokuserar på följande geografiska områden

Loess och aeoliska avlagringar

Vi studerar avlagringar av loess och vindtransporterade partiklar i östra asien för att undersöka kopplingar till tidigare klimat. Läs mer om vår forskning här.