Institutionen för geovetenskaper

Löss- och stoftavlagringar

Vindtransporterade stoftpartiklar från främst vittrat bergmaterial bildar djupa sedimentära lager som kallas lössavlagringar. Dessa avlagringar täcker 10% av världens kontinenter. Lössavlagringar är en av våra viktigaste källor för att förstå klimatförändringar under de senaste 10 miljoner åren. Vi fokuserar på studier av dess sammansättning för att rekonstruera långa dataserier av klimatförändringar och för att identifiera källorna till stoftbildningarna. Vi använder radiogena dateringstekniker såsom luminiscens för att exakt bestämma åldern av dessa avlagringar. En av våra intressen är att använda lössavlagringar från östra Asien för att förstå utvecklingen av den asiatiska monsunen, ett system som påverkar 2/3-delar av världens befolkning.

Kontaktpersoner: Thomas Stevens, Angela Moissl, Ian Snowball, Valentin Troll, Peter Lazor

Utsikt över den kinesiska lössplatån