Institutionen för geovetenskaper

March for Science

  • Datum: 22 april, kl. 11.00–12.00
  • Plats: Start Stora Torget, sedan går vi mot Ångström via Gustavianum.
  • Webbsida
  • Arrangör: Föreningen för kvinnliga forskare, Uppsala teknolog- och naturvetarkår samt Vetenskap och Folkbildning
  • Kontaktperson: Karin Schönning
  • Telefon: 018-4713255
  • Temadag

Detta är en partipolitiskt- och religiöst obunden samt fredlig marsch för vetenskap, mot faktaresistens, för forskares engagemang i samhället och för samhällets stöd för fri forskning. Marschen är ett satellitevenemang till den internationella March for Science och ett stöd till forskare världen över. Vi startar på Stora Torget och går till Ångströmlaboratoriet via Gustavianum.