Institutionen för geovetenskaper

Presentation av Masteruppsatser i hållbar utveckling

  • Datum: –12.00
  • Plats: Geocentrum Skåne
  • Föreläsare: Sanaz Habibi & Choi Kan Suen
  • Arrangör: Masterprogrammet i hållbar utveckling
  • Kontaktperson: Malgorzata Blicharska
  • Studentevenemang

Välkommen till presentationer av masteruppsatser i hållbar utveckling!

GMO perceptions among Swedish stakeholders and their implication on the acceptance of a new biotechnological advancement - Presented by: Sanaz Habibi. Supervisor: Anna Lehrmann, SLU. Evaluator: Sven Ove Hansson, KTH. Examinator: Roger Herbert, UU

Are residents living in eco-district environmental conscious? Case study of European Green Capital, Stockholm - Presented by: Choi Kan Suen. Supervisor: Professor Tom R. Burns. Evaluator: Professor Per Berg. Examinor: Roger Herbert