UUSI Workshop

  • Datum: –16.00
  • Plats: Blåsenhus laborativa lärosalen
  • Webbsida
  • Arrangör: UUSI Anna Rutgersson
  • Kontaktperson: Karl Åstrand
  • Telefon: 018 471 2899
  • Seminarium

UUSI - (Uppsala University Sustainability Initiatives) bjuder in till workshop om tvärvetenskaplig forskning inom hållbarhetsområdet. Anmälan ska vara inne senast 15 maj.

Som en del av universitetets satsning på forskning av relevans för hållbar utveckling har projektet Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI) inrättats. Målet är att initiera, genomföra och synliggöra gränsöverskridande mång- och tvärvetenskaplig forskning inom hållbarhetsområdet. Under kommande fem år ska åtminstone fem forskningsinitiativ startas. Forskningsinitiativen ska ta avstamp i verksamheter där Uppsala universitet har framgångsrik pågående forskning som kan stärkas av att integreras i ett mång- och tvärvetenskapligt sammanhang och som kan bidra till att skapa en hållbar utveckling. Som ett första steg att arbeta fram forskningsinitiativen bjuder vi in till en Workshop, med syfte att förutsättningslöst arbeta fram förslag på gränsöverskridande forskning. Alla är välkomna att anmäla sig, men det är en begränsning av antalet platser. Eftersom vi önskar en bred representation från hela universitet återkommer vi med information om ni får plats på Workshopen eller inte. Sista anmälan 15 maj.

Anmäl dig här: http://doit.medfarm.uu.se/kurt11792

UUSI Workshop