Institutionen för geovetenskaper

Besöksadress: Geocentrum, Villav. 16, 752 36 Uppsala
Postadress: Villav. 16, 752 36 UPPSALA
Fax: 018-471 2592

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Bitr. prefekt :

Studierektor grundnivå:

Studierektor forskarnivå:

Studievägledare:

IT-ansvarig: