Organisation

Styrelse

Ordförande

Ledamöter

Suppleanter

Mandatperioden för lärare/forskare och TA-personal sträcker sig från den 1 juli 2016 och tre år framåt.

LEDNINGSGRUPP

Administration

Ekonomigruppen

Personalgruppen

Kommunikatör

IT

Studentservice

INTENDENTUR

Grupper och kommitéer utsedda av styrelsen

Kommittén för lika villkor:

Arbetsmiljögruppen:

Miljöforum:

Andra uppdrag, grupper och råd

Vi är tacksamma för alla er som engagerar er i olika uppdrag, grupper och råd, för kvalitetsarbete och styrning av vår institution, fakultet och universitetsledningen. På denna länk publicerar vi intervjuer med olika medarbetare som vi vill uppmärksamma för deras värdefulla arbete, som vi alla drar nytta av.