Department of Earth Sciences

Popular Scientific Presentation

  • Thor and the ice giants – from a glaciologists perspective

  • Skogens kolbalans – vad har små bäckar för betydelse??

  • Faran från fjärran vulkaner