Paleobiologi

Inom paleobiologiprogrammet kombinerar vi forskning inom geovetenskap med de biologiska vetenskaperna. Undersökningar av fossila livsformer ger oss möjligheten att återskapa och förstå de evolutionära förändringar som skett genom jordens historia - från livets ursprung till de betydande klimatförändringar som vi påverkats av de senaste årtusendena - det vill säga ofattbara 4 500 000 000 år av utveckling.

Foto: Mikael Axelsson (MikaelCreative)

Forskargrupper:

Kontakt

Graham E Budd