Institutionen för geovetenskaper

Centrum för hållbar utveckling

Ansvarig: Anneli Ekblom, Anneli.ekblom@csduppsala.uu.se, 018- 471 2708

Madeleine Granvik, madeleine.granvik@csduppsala.uu.se, 018-4716853

Studierektor: Daniel Mossberg, daniel.mossberg@csduppsala.uu.se, 018- 471 2708

Ekonomiadministration: Maria Åberg Eriksson, maria.eriksson@geo.uu.se, 018-471 2332

Besöksadress: Villavägen 16, 75236 Uppsala
Postadress: Villavägen 16, 75236 Uppsala

Medarbetare

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog