Institutionen för geovetenskaper

Geovetenskap 2017/2018

Kontakt

Studievägledningen studievagledare@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 07

Många miljöproblem orsakade av människan beror på bristande kunskap om jorden i sin helhet vilket leder till felaktiga beslut. Naturkatastrofer är exempelvis ett resultat av jordens naturliga processer, men effekterna av dem kan mildras med rätt kompetens på rätt plats.

Som geovetarstudent får du kunskap om jorden i sin helhet och de processer som har format och hela tiden förändrar vår planet. Som färdigutbildad geovetare använder du dina specialkunskaper om jorden, naturresurser, klimatförändringar och miljö i konkreta och samhällsviktiga frågor.

Kandidatprogrammet ger dig en bred bas i geovetenskap som byggs på med kärnkurser inom områdena berg, mark, landskapsutveckling, vatten och livets utveckling samt kurser inom geofysik, geoteknik och geoinformatik. Du läser även kurser inom kemi och matematik anpassade för geovetare.

Valfria kurser i slutet av utbildningen och ett självständigt arbete gör att du kan skapa en egen kompetensprofil. Du kan också välja att läsa kurser inom biologi, kemi eller ekonomi. Kombinationen geovetenskap-biologi behövs i ekologisk miljövård och kombinationen geovetenskap-kemi inom flera geovetenskapliga områden (analysmetoder för flera områden i geovetenskap, och vårt givna biområde).

I utbildningen blandas teori med praktiska moment. Exkursioner och fältkurser är viktiga inslag för geovetare, som ofta gör bedömningar och provtagningar/mätningar i fält.

Som geovetare kan du jobba över hela världen. SGU, SGI, SMHI, Naturvårdsverket och konsultföretag är exempel på arbetsgivare. Arbetsuppgifterna är varierande - alltifrån fältarbete till analys och tolkning av resultat - och innebär ofta resor.

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen. Efter din kandidatexamen kan du fortsätta med en tvåårig påbyggnad i form av en masterutbildning.

 

Kontakt

Studievägledningen studievagledare@geo.uu.se

Telefon: 018-471 25 07