Planeten jorden och dess historia

Lär dig om vår planet ; jordens och livets utveckling, naturresurser, energi, väder och klimat, naturkatastrofer och vägen till en hållbar utveckling.

Hållbar utveckling

Forskning och utbildning inom hållbar utveckling vid Institutionen för geovetenskaper innebär ett tvärvetenskapligt förhållningsätt till FN:s 17 hållbarhetsmål med avseende på geovetenskap, naturresurser och samhälle. Läs mer om hur vi arbetar med hållbar utveckling.

Senast uppdaterad: 2023-12-08