Med jorden som arbetsfält

Lär dig om vår planet ; jordens och livets utveckling, naturresurser, energi, väder och klimat, naturkatastrofer och vägen till en hållbar utveckling.

Om oss

Vi är en av Europas mest heltäckande geovetenskapliga institutioner. Vår utbildning och forskning är tvärvetenskaplig och kombinerar naturvetenskap med samhällsvetenskap. 
Läs mer om institutionen och vår verksamhet

Hållbar utveckling
Forskning och utbildning inom hållbar utveckling vid Institutionen för geovetenskaper innebär ett tvärvetenskapligt förhållningsätt till FN:s 17 hållbarhetsmål med avseende på geovetenskap, naturresurser och samhälle. 
Läs mer om hur vi arbetar med hållbar utveckling.

Senast uppdaterad: 2022-11-16