Välkommen till licentiatseminarium: Vakar bakom vindkraftparker.

Ola Eriksson lägger fram sin licentiatavhandling 'Numerical computations of wakes behind wind farms', vid Uppsala Universitet, Campus Gotland, i Visby, ons 2015-09-16 kl 10:15 i E22. Opponent är Niels Troldborg, DTU Wind Energy.

Avhandlingen innehåller studier av vakar bakom vindkraftparker. När flera vindkraftparker byggs i närheten av varandra kommer vaken från en park att påverka vinden och därmed produktionen hos närliggande parker. I avhandlingen analyseras användandet av numeriska beräkningar för att studera dessa vakar.

Sammanfattningen i licentiatavhandling är inom kort sökbar via DIVA: www.diva-portal.org