About the Department

The Department of Earth Sciences at Uppsala University has over 250 employees and teaches more than 2200 students every year. We have three main assignments; educationresearch and collaboration with school and society.
Read about the Department and our work.

The Earth Sciences Library

The Earth Sciences Library is a library for Earth sciences, Human Geography and Sustainable development, opem for researcher, teachers and student at Uppsala University. The Earth Sciences Library is unstaffed but open when the campus is open. You are welcome to use our digital information desk Ask the Library.
Read more about The Earth Science Library.

Lika villkor

Lika villkor innebär att alla anställda, studenter och sökande ska känna sig välkomna och ges lika villkor oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder, etniskt ursprung, religion, annan trosuppfattning eller ålder.
Läs mer om hur vi arbetar med lika villkor.

Internal environmental work

The Department of Earth Sciences aims to be at the forefront of the environmental work at the university. Protecting the environment and considering future generations form the basis of our education and research. Environment and sustainable development are taken into account in all decisions, and the department is continuously working to reduce its own impact on the environment.

Internal environmental work at the Department of Earth Sciences (på svenska)

Tree trunk in the foreground and woodland in the background. Photo.

Anders Celsius

 Anders Celsius är idag mest känd för Celsiusskalan, den hundragradiga termometerskalan.  

Väderobservationer utgör grunden för våra väderprognoser och den statistik över klimatet som vi idag har tillgång till. Observationerna är också viktiga då det gäller miljöforskning och produktion av olika tjänster. Den äldsta vädermätningen i Sverige kommer från 1722. Professor Eric Burman startade observationerna assisterad av sin elev Anders Celsius.
I Uppsala har vi alltså snart 300 år av kontinuerliga vädermätningar

Läs mer om institutionens väderobservationer. 
Läs mer om den långa mätserien av väderobservationer

Finn Malmgren

Finn Malmgren var en äventyrare, upptäckare, polarforskare och meteorolog vid meteorologiska institutionen i Uppsala.

Vart tredje år utdelar institutionen för geovetenskaper ett pris till hans minne för insatser som rör arktisk forskning.

Nyfiken på Finn Malmgren?
Läs mer om Finn Malmgren och priset till hans minne.

Finn Malmgren stands on the ice by his hoarfrost measure instrument

Axel Hamberg

Axel Hamberg var professor i i geografi vid Uppsala universitet och har för eftervärlden mest förknippats med sitt livslånga utforskande av Sarek. 

Institutionens stora föreläsningssal har uppkallats efter Axel Hamberg och rymmer en utställning om honom, med fotografier, kartor, dokument och instrument. Här visas också den fotogrammetriska kamera som han konstruerade år 1898. 

Läs mer om Axel Hamberg och hans forskningsresor till Sarek och Arktis.

Last modified: 2023-12-11