About the Department

The Department of Earth Sciences at Uppsala University has over 250 employees and teaches more than 2200 students every year. We have three main assignments; educationresearch and collaboration with school and society.
Read about the Department and our work.

Geocentrum

The Department of Earth Sciences is located in Geocentrum, a building we share with The Geological Survey of Sweden (SGU). We are situated right next to the Botanical garden. 
Map over Gecentrum
Campus management.

Regular opening hours
Weekdays 08.00-16.30
Campus Management: 10.00-11.45 och 13.00-14.45

You find us here

Interior from the Department of Earth Sciences. Photo.

Lika villkor

Lika villkor innebär att alla anställda, studenter och sökande ska känna sig välkomna och ges lika villkor oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder, etniskt ursprung, religion, annan trosuppfattning eller ålder.

Läs mer om hur vi arbetar med lika villkor.

Internal environmental work

The Department of Earth Sciences aims to be at the forefront of the environmental work at the university. Protecting the environment and considering future generations form the basis of our education and research. Environment and sustainable development are taken into account in all decisions, and the department is continuously working to reduce its own impact on the environment.

Internal environmental work at the Department of Earth Sciences (på svenska)

Tree trunk in the foreground and woodland in the background. Photo.

Earth Sciences Library

The Earth Sciences Library is a library for researchers, teachers, students and others interested in the field of earth sciences and sustainable development. The library provides you with study places, group working areas and  a special computer with the following software’s installed: ArcGIS, Saga GIS, Quantum GIS. The complete edition of ArkivSök (Arken) is also available. Contact a librarian on duty to be logged in.

  • G E T - Geodata Extraction Tool. Maps and geographical data from SGU (Geological Survey of Sweden), Lantmäteriet, Swedish Transport Administration, SCB (Statistics Sweden) and Swedish Maritime Administration.
  • Research guides - Find literature within the field of earth sciences and sustainable development. Articles, books, subject databases, encyclopedias and much more.
Interior from the department library. Photo.

Anders Celsius

 Anders Celsius är idag mest känd för Celsiusskalan, den hundragradiga termometerskalan.  

Väderobservationer utgör grunden för våra väderprognoser och den statistik över klimatet som vi idag har tillgång till. Observationerna är också viktiga då det gäller miljöforskning och produktion av olika tjänster. Den äldsta vädermätningen i Sverige kommer från 1722. Professor Eric Burman startade observationerna assisterad av sin elev Anders Celsius.
I Uppsala har vi alltså snart 300 år av kontinuerliga vädermätningar

Läs mer om institutionens väderobservationer. 
Läs mer om den långa mätserien av väderobservationer

Finn Malmgren

Finn Malmgren var en äventyrare, upptäckare, polarforskare och meteorolog vid meteorologiska institutionen i Uppsala.

Vart tredje år utdelar institutionen för geovetenskaper ett pris till hans minne för insatser som rör arktisk forskning.

Nyfiken på Finn Malmgren?
Läs mer om Finn Malmgren och priset till hans minne.

Finn Malmgren stands on the ice by his hoarfrost measure instrument

Axel Hamberg

Axel Hamberg var professor i i geografi vid Uppsala universitet och har för eftervärlden mest förknippats med sitt livslånga utforskande av Sarek. 

Institutionens stora föreläsningssal har uppkallats efter Axel Hamberg och rymmer en utställning om honom, med fotografier, kartor, dokument och instrument. Här visas också den fotogrammetriska kamera som han konstruerade år 1898. 

Läs mer om Axel Hamberg och hans forskningsresor till Sarek och Arktis.

Last modified: 2022-08-05