Geovetenskap borde vara ett skolämne

Lars Holmer med en sten i handen. Foto.
Lars Holmer, professor i professor i historisk geologi och paleontologi.

Varför är det bra att studera geovetenskap?

- Forskning kring jordens och livets miljarder år av utveckling kan ge oss viktiga insikter i de processer som fortfarande påverkar livet och miljöerna på vår planet. Att försöka förstå vad som styr uppblomstringar och utdöenden i forntid och framtid är ju en av de viktigaste nutida frågorna. Dessutom är vi tvungna att söka efter nya naturresurser och utnyttja dessa på bästa sätt, vilket inte är möjligt utan geovetenskap.

Hur startade ditt intresse?

Jag har varit intresserad av historia, arkeologi och paleontologi sedan lågstadiet och började ta kvällskurser och göra exkursioner och fältstudier i de tidiga tonåren. Mitt första mer vetenskapliga projekt gjorde jag på högstadiet och gymnasiet som specialarbeten som jag ställde ut på Unga Forskare i Stockholm, och priser där ledde till att jag började studera paleontologi i USA 1979.

Hur kom du in på ditt område?

Det blev en naturlig fortsättning på mina paleontologiska specialarbeten under skoltiden som jag genomförde med handledning av en professor på Riksmuseet i Stockholm. Jag förberedde min fösta publicerade vetenskapliga artikel redan under gymnasietiden.

Vet de flesta vad geovetenskap är?

Tyvärr inte. Paleontologer och arkeologer blir oftast sammanblandade. Det är olyckligt att geovetenskap inte finns som skolämne. Detta är något som bland annat Norge infört, men inte Sverige.

Varför blev du lärare och forskare?

- Återigen var det en naturlig fortsättning på mina intressen sedan skoltiden. Nyfikenheten på vår omvärld och hur den utvecklats driver mig.

Vad är viktigast att tänka på som lärare?

Det är viktigt att hela tiden hålla sig uppdaterad om nya forskningsrön så att undervisningen blir aktuell. Försöka hålla en dialog med studenterna och aktivera dem både under föreläsningar i fältundervisningen.

Vad är roligast med ditt jobb?

Det mesta – men givetvis är forskningen det som är roligast och arbetet i fält är en omistlig del för mig.

Vad är bäst med institutionen för geovetenskaper?

- Institutionen har alltid stöttat mig och det har varit väldigt givande och roligt att jobba här sedan jag först kom hit på 80-talet.

Har du några bra tips för blivande studenter?

. Hitta det ämne som du brinner för och börja tidigt självständigt söka information om hur man arbetar med det. Gör gärna tidigt praktik och försök få delta i fältarbeten och andra viktiga moment även utanför universitetet. Sök information om möjligheter så brett som möjligt.

FAKTA

Titel: Professor i Paleobiologi.
Favoritämnen i skolan: Naturvetenskap, historia.
Utbildning: 1 år geologi i USA (1979-80), Militärtjänst (1980-81), Geovetarlinjen och delar av biologlinjen i Uppsala (1981-84), Doktorsexamen i Uppsala (1984-88).
Hur jag hamnade vid institutionen för geovetenskaper: Av en slump. Jag tänkte läsa i Stockholm, min hemstad, men min handledare rekommenderade Uppsala.
Om jag inte hade blivit forskare: Gymnasielärare.
En bra dag på jobbet: Forskning större delen av dagen, jobb i labb och vid SEM (skanningelektronmikroskop) med mina prover.