Två år med svenska koldioxidbudgetar - nästa steg

  • Date:
  • Location: Ekonomikum
  • Organiser: Klimatledarskapsnoden
  • Contact person: Martin Wetterstedt
  • Phone: 018-7417213
  • Konferens

Information kommer senare. En konferensavgift kommer tas ut.