Föreläsning: 300 års vädermätningar – från Celsius till idag

  • Date: –16:30
  • Location: Universitetsaulan Universitetshuset, Universitetsaulan, sal X (Biskopsgatan 3 Uppsala)
  • Organiser: Institutionen för geovetenskaper
  • Contact person: Anna Rutgersson
  • Föreläsning

Celsius vädermätningar fyller 300 år. Lär dig mer om hur vädermätningarna startade och hur forskningen kring väder- och klimatforskning har utvecklats.

Föreläsning Kulturnatten 10 september 2022

Celsius vädermätningar fyller 300 år. Lär dig mer om hur vädermätningarna startade och hur forskningen kring väder- och klimatforskning har utvecklats. Docent Martin Ekman och professor Anna Rutgersson föreläser om olika perspektiv på Celsius forskning.

Föreläsningen på Kulturnatten är indelad i två delar:

Martin Ekman, fil. dr. i geodesi och docent i geofysik: Celsius – den okända mannen med det välkända namnet

Anna Rutgersson, professor i meteorologi: Varför är Anders Celsius och hans gärning relevant idag?

Innehåll

I år, 2022, fyller Uppsala universitets vädermätningar 300 år. Vädermätningar som startade år 1722 är en av de äldsta temperaturserierna i världen och väderobservationerna fortsätter än idag vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet.

Genom att mäta väderhändelser kan vi se hur vädret och temperaturen varierar över tid vilket ger oss viktiga pusselbitar när det gäller att förstå vårt nuvarande klimat. Lär dig mer om hur vädermätningarna startade och hur forskningen kring väder- och klimatforskning har utvecklats.

Celsius handskrivna vädermätningar