Webbinarium: Vindkraftens påverkan på marint liv

  • Date: –15:00
  • Location: Onlineforum, som nås via vindkraftskurs.se/webbinarier/ 
  • Organiser: Uppsala universitet och Vindkraftskurs.se
  • Contact person: Liselotte Aldén
  • Seminarium

Uppsala universitet och Vindkraftskurs.se bjuder in dig till till ett webbinarium

"Vindkraftens påverkan på marint liv"

Det finns ett omfattande intresse att bygga ut havsbaserad vindkraft för att möta den stora efterfrågan av förnybar el. Vindvals syntesrapport Effekter av havsbaserad vindkraft på marint liv har nyligen uppdaterats. Rapporten samlar befintlig kunskap om vindkraftens effekter på marina organismer och om åtgärder för att minska påverkan. Fokus ligger på miljöer i Västerhavet, egentliga Östersjön och Bottniska viken. Lena Bergström berättar om kunskapsläget och hur man med hjälp av skadelindring kan minimera negativ påverkan. Det kommer att finnas möjlighet att skicka in frågor till Lena under webbinariet. 

TID 
Torsdagen den 13 oktober 2022 kl. 14.00 - 15.00 

PLATS 
Onlineforum, som nås via vindkraftskurs.se/webbinarier/ 
Webbinariet är kostnadsfritt och ingen anmälan behövs. 

MEDVERKANDE 
Lena Bergström, SLU 
Lena arbetar med utformning av miljöövervakning och hur havsbaserad vindkraft påverkar livet i havet. Inom Vindval har hon sammanställt kunskapsläget om marina miljöeffekteri den första syntesrapporten som utkom 2012 och nu med aktuella uppdateringar. Hon har lett projekt för att särskilt undersöka effekter av havsbaserad vindkraft på fisk och för att stödja analyser av kumulativ påverkan inom havsplaneringen. Lena är även aktiv i internationella expertgrupper om vindkraft.

MER 
Det här webbinariet är det tredje som sänds under 2022. Det kommer filmas under sändning och kan därefter ses på vindkraftskurs.se/webbinarier/.  
Webbinarierna ges inom ramen för vindkraftskurs.se som är en webbaserad kurs som främst riktar sig till handläggare inom offentlig sektor, men är öppen för alla som vill lära mer om vindkraft. Kursen är skapad och drivs av Uppsala universitet Campus Gotland och finansieras av Energimyndigheten.

FRÅGOR 
Liselotte Aldén liselotte.alden@geo.uu.se  
Institutionen för geovetenskaper, Vindkraftenheten, Uppsala universitet Campus Gotland