Går det att skapa acceptans för klimatpolitiken?

  • Date: –13:00
  • Location: Zoom
  • Lecturer: Sverker C. Jagers, Daniel Lindvall.
  • Organiser: Institutionen för geovetenskaper
  • Contact person: Judith Lundberg-Felten
  • Föreläsning

Start: 13 December 12.15-13

Vilken roll spelar demokratin för möjligheterna att genomföra klimateffektiv politik? Vilka faktorer påverkar social acceptans av klimatpolitiska styrmedel?

Kursen vänder sig till politiker och tjänstemän från nationell till kommunal nivå, som har ett intresse för klimatpolitik och demokratifrågor.

Anmäl dig senast den 11 december!
Läs mer och anmäl dig här.