UppTalk Weekly: Är rättvisa det viktigaste redskapet för att nå de klimatpolitiska målen?

  • Date: –12:30
  • Location: Zoom, länken finns längre ner på sidan
  • Lecturer: Sverker Jagers, gästprofessor, Zennströms klimatprofessur med inriktning klimatledarskap vid Uppsala universitet och professor vid Göteborgs universitet.
  • Organiser: UppTalk Weekly är en del av teknisk-naturvetenskapliga fakultetens satsning på populärvetenskapliga forskarsamtal varje tisdag kl. 12.00
  • Contact person: Karin Thellenberg
  • Seminarium

Går det att höja koldioxidskatten i Sverige utan att väcka missnöje hos befolkningen? Enligt Sverker Jagers, ny Zennströmprofessor i klimatledarskap vid Uppsala universitet, är svaret ja. Möt Sverker i ett samtal om hur upplevd rättvisa kan väga tyngre än kunskap om klimatförändringar för att vi ska kunna nå de klimatpolitiska målen.

Klicka här för att komma direkt till samtalet (zoom-länk).

Skriv in din e-postadress i detta formulär om du vill ha en påminnelse via e-post ca 30 minuter innan samtalet börjar.

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.

Läs mer om UppTalk Weekly och se tidigare sända och kommande samtal.

Porträtt av Sverker Jagers