Forskning

Vi har expertkunskap från hela världen: fler än 250 personer från 30 olika länder arbetar vid vår institution i Uppsala och på campus Gotland.

Vad forskar vi om?

Vår forskning sträcker sig från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och oceaner bildas, från tiden för jordens födelse fram till idag. Vi kartlägger jordens och livets utveckling under flera miljarder år och studerar sambandet mellan atmosfären och haven med hänsyn till klimatförändringar och hållbar utveckling.

Den tillämpade forskningen är riktad mot frågor av värde för vår civilisation såsom tillgång till rent vatten, mineralresurser och koldioxidupptagning. Områden i fokus är miljö- och naturresursfrågor, bl. a. studier av föroreningar i grundvatten, sjöar och hav, bullerspridning, prospektering efter malmer, mineral och fossila bränslen, väder- och klimatprognoser, bedömning av jordbävningsrisker samt undersökning av platser för djupförvar av kärnbränsleavfall eller deponering av koldioxid.

Forskarutbildning

Fyra personer i hjälm klättrar och utför mätningar på ett stenblock. Foto.

Enligt internationella utvärderingar har Uppsala universitet bland Europas mest heltäckande forskning inom geovetenskap. Dess unika bredd inom utbildning och forskning och omfattande globala fältarbete bidrar till kunskap om vår planets egenskaper, system och utveckling.

Bli doktorand på Geo

Forskningssamarbeten och nätverk

Ett antal personer fotograferade uppifrån där de står på ett golv mellan ståbord. Foto.

Institutionen för geovetenskaper har många samarbeten både inom och utanför Uppsala universitet. Bland dessa finns:

Läs mer om dessa och andra samarbeten

Zennströms gästprofessur

Ett flertal människor på en frusen sjö med berg i bakgrunden. Foto.

Den tioåriga gästprofessuren i klimatledarskap, som bjuder in en ny professor vart- eller vartannat år, är placerad vid Uppsala centrum för hållbar utveckling (CSD). Professuren finansieras genom en donation av entreprenören Niklas Zennström till Uppsala universitet.

Årets gästprofessor i klimatledarskap (på engelska)

Möt våra forskare i fält