Lyssna på våra forskare!Programserie om vår planet och vårt klimat, om hur vårt sätt att leva har påverkat klimatet och förutsättningarna för livet på jorden. Hur kan vi göra för att stoppa utvecklingen och hur har det sett ut tidigare under historien? Se föreläsningarna här. 

Forskningssamarbeten och nätverk

Institutionen för geovetenskaper har många samarbeten både inom och utanför Uppsala universitet. Bland dessa finns:

Läs mer om dessa och andra samarbeten

Klimatledarskap och Zennströms gästprofessur

Klimatfrågan är en komplex samhällsutmaning som kräver tvärgående kunskap från olika forskningsområden. Zennströmprofessuren med fokus på klimatledarskap har just en sådan gränsöverskridande inriktning. Den tioåriga gästprofessuren, där en ny professor inbjuds varje eller vartannat år, finansieras genom en tidigare donation av entreprenören Niklas Zennström till Uppsala universitet.

Läs mer om Zennströmprofessuren och hur vi arbetar med frågor som rör klimatledarskap. 

Forskarutbildning

Enligt internationella utvärderingar har Uppsala universitet bland Europas mest heltäckande forskning inom geovetenskap. Dess unika bredd inom utbildning och forskning och omfattande globala fältarbete bidrar till kunskap om vår planets egenskaper, system och utveckling. Bli doktorand på Geo

Senast uppdaterad: 2022-08-03