Tv-serien "Planeten jorden"Utbildningsradion har spelat in en tv-serie om vår forskning.
Serien Planeten jorden är handlar om vår planet och vårt klimat, om hur vårt sätt att leva har påverkat klimatet och förutsättningarna för livet på jorden. Hur kan vi göra för att stoppa utvecklingen och hur har det sett ut tidigare under historien? 
Länk till alla föreläsningarna.

Filmer

Klimatledarskap och Zennströms gästprofessur

Klimatfrågan är en komplex samhällsutmaning som kräver tvärgående kunskap från olika forskningsområden. Zennströmprofessuren med fokus på klimatledarskap har just en sådan gränsöverskridande inriktning. Den tioåriga gästprofessuren, där en ny professor inbjuds varje eller vartannat år, finansieras genom en tidigare donation av entreprenören Niklas Zennström till Uppsala universitet.

Läs mer om Zennströmprofessuren och hur vi arbetar med frågor som rör klimatledarskap. 

Forskningssamarbeten och nätverk

Forskarutbildning

Enligt internationella utvärderingar har Uppsala universitet bland Europas mest heltäckande forskning inom geovetenskap. Dess unika bredd inom utbildning och forskning och omfattande globala fältarbete bidrar till kunskap om vår planets egenskaper, system och utveckling. Bli doktorand på Geo

Senast uppdaterad: 2024-02-06