Lyssna på våra forskare!Programserie om vår planet och vårt klimat, om hur vårt sätt att leva har påverkat klimatet och förutsättningarna för livet på jorden. Hur kan vi göra för att stoppa utvecklingen och hur har det sett ut tidigare under historien? Se föreläsningarna här.

Ämnesvis

Forskningssamarbeten och nätverk

Institutionen för geovetenskaper har många samarbeten både inom och utanför Uppsala universitet. Bland dessa finns:

  • Svenska nationella seismiska nätet, SNSN, samlar in seismiskt data från svenska jordskalv, ca. 500 - 700 skalv per år. 
  • Centrum för naturkatastrofslära, CNDS, är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer med verksamma deltagare från Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet.
  • Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, Cemus, är ett samarbete med SLU för att främja forskning och utbildning inom hållbar utveckling. 
  • Uppsala University Sustainability Initiatives – UUSI, är en femårig satsning där forskare från de tre vetenskapsområdena tillsammans arbetar för att finna nya lösningar för en mer hållbar framtid.
  • Blått centrum Gotland (BCG) är ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland. 
  • STandUP for Wind är ett tvärvetenskaplig forskningscentrum som vill underlätta utvecklingen mot mer vindkraft i elnäten. STandUp for Wind är ett samarbete mellan KTH och Uppsala universitet inom ramen för regeringens strategiska forskningsområde STandUP for Energy.
  • The Baltic University Programme är ett nätverk av 94 universitet i Östersjöområdet. Målsättningen är att hitta nya vägar till interaktion och samarbete mellan universitet och mellan universitet och samhället i stort.

Klimatledarskap och Zennströms gästprofessur

Klimatfrågan är en komplex samhällsutmaning som kräver tvärgående kunskap från olika forskningsområden. Zennströmprofessuren med fokus på klimatledarskap har just en sådan gränsöverskridande inriktning. Den tioåriga gästprofessuren, där en ny professor inbjuds varje eller vartannat år, finansieras genom en tidigare donation av entreprenören Niklas Zennström till Uppsala universitet.

Läs mer om Zennströmprofessuren och hur vi arbetar med frågor som rör klimatledarskap. 

Forskarutbildning

Enligt internationella utvärderingar har Uppsala universitet bland Europas mest heltäckande forskning inom geovetenskap. Dess unika bredd inom utbildning och forskning och omfattande globala fältarbete bidrar till kunskap om vår planets egenskaper, system och utveckling. Bli doktorand på Geo

Senast uppdaterad: 2022-11-11