Följ med våra forskare ut i fält!

Att vara forskare inom geovetenskaper innebär ofta spännande resor. Följ med våra forskare ut i världen för att studera glaciärer, vulkaner eller för att leta efter svunna tiders fossil. 

Senast uppdaterad: 2021-06-08