Katrin Lindbäck reser till Antarktis

Katrin Lindbäck på Antarktis. Foto.Katrin Lindbäck, doktor i glaciologi och tidigare doktorand vid institutionen för geovetenskaper befinner sig just nu på Antarktis. Från mitten av november och tre månader framåt ska hon i Mount Achernar-moränområdet på östra Antarktis kartlägga tjockleken på moränryggarna och den underliggande isen, för att bättre förstå hur känsligt Antarktis kan vara för en framtida klimatuppvärmning.

Katrin Lindbäcks kontor är inte som alla andras. Det är bra mycket kallare, lite mer nyckfullt och en hel del mycket vackrare. Som forskare i glaciologi blir man van vid extrema miljöer - både Svalbard och Grönland är välkända områden för Katrin - men frågan är om man någonsin blir immun mot allt det vackra, och allt det vidsträckt vita.

En bild på ett träkors nedstucket i marken och en bild på en skylt om Scott Base. Foto.
Tv: Minnesmärke över de som dött under expeditionerna här. Th: På besök i den nyzeeländska basen, Scott Base. Foto: Katrin Lindbäck.

Som doktorand vid Institutionen för geovetenskaper arbetade Katrin i flera år med att kartlägga landmassorna under Grönlands inlandsis. Resultatet blev en högupplöst karta, som det tidigare inte fanns någon likhet till, och som troligen kommer att få stor betydelse för framtida möjligheter att förutspå hur Grönlands inlandsis smälter och rör sig, som i sin tur har en påverkan på den stigande havsnivån som en följd av klimatförändringarna. 

Nu har Katrin styrt kosan åt ett helt annat håll, dock fortfarande med liknande frågeställningar i bagaget; klimatfärändringar. Mer om projektet, Katrins resa och den spännande forskningen kan du läsa på hennes blogg iluliaq.se. Du kan också följa Katrin på Twitter under namnet @polarkatten.

Fakta Polarexpediton: Antarktis

  • Expeditionen är ett fältarbete i Antarktis tillsammans med ett amerikanskt forskarteam från IUPUI, Indiana, USA. Teamet består av sex personer som kommer bygga upp ett litet fältläger ca 640 km från sydpolen i bergskedjan Drottning Alexandra, som är en del av de centrala Transantarktiska bergen. 

  • Forskarna vill med moränerna i östra antaktis hjälp titta tillbaka i tiden, för att förstå vad det är som kontrollerar förändringar av inlandsisars rörelse och avsmältning. På så vis hoppas man bättre kunna förutspå hur inlandsisar kommer att reagera i framtiden. 
     
  • Katrin ska titta ner i isen med markpenetrerande radar, för att se hur sedimentlagren ser ut och hur tjock isen är. Hennes kollegor ska mäta ishastigheten med hjälp av gps:er och bestämma åldern på sedimenten med kosmogeniska multinukleära analyser.
Följ Katrins äventyr live

På Katrins egen blogg "iluliaq" (det grönländska ordet för isberg) kan du ta del av vackra bilder och läsa om den spännade forskningen. 

Du kan också följa henne på Twitter, vilket hon uppdaterar med hjälp av satellittelefon när det finns möjlighet. Hennes användarnamn är @polarkatten.