Geofysik

Jorden är en levande planet som konstant omformas av de aktiva processer som pågår i jordens inre. Geofysiken strävar efter att förstå jordens historia och dess struktur. Vi vill veta vad som driver processerna och genom avancerade mätningar kan vi se hur jorden ser ut inuti från jordskorpan, genom manteln ända ner till jordens kärna. 

Läs mer om geofysik.

Vad är geofysik?

Inom geofysiken använder vi kvantitativa fysikaliska metoder för att undersöka jorden och dess miljöer, omgivningar och processer. Vi mäter markvibrationer (seismiska vågor) och magnetiska och elektromagnetiska fält som kan vara naturliga eller konstgjorda. Vi mäter tyngdkraftsfältet, jordens form och hur den förändras, bergets radioaktivitet och andra fysikaliska parametrar. Dessa mätningar använder vi tillsammans med sofistikerade processeringsmetoder och datormodellering för att undersöka jordens inre struktur och dynamik. Mätningarna görs på jordytan, i borrhål och från båtar, flyg och satelliter. Geofysik har viktiga tillämpningar i jakten på mineraltillgångar, rent vatten, olja och gas, i utvärderingen av jordbävningsrisker och i miljötillämpningar som till exempel när man vill spåra föroreningar i grundvattnet. Mer akademiska forskningsområden inkluderar Sveriges geologiska utveckling, jordbävningskällans dynamik, sammansättning och processer djupt nere i jordens inre och storskaliga deformationsprocesser som plattektoniken.

Svenska nationella seismiska nätet

En person med seismisk utrustning på en bergssluttning. Foto.

På uppdrag av regeringen samlar SNSN in seismologisk data från jordskalv i Sverige och utomlands. Denna data används bl.a. för att öka kunskapen om de pågående deformationsprocesserna i den svenska jordskorpan – t.ex. samspelet mellan kontinentalplattornas rörelser och landhöjningen efter inlandsisen – och för att studera strukturen i jordskorpan och den övre manteln.

Det svenska nationella seismiska nätet (SNSN) består för närvarande av 68 moderna bredbandiga seismiska stationer utspridda över landet, från Skåne i söder till Lannavaara i Lappland i norr. Samtliga stationer är kopplade till en central dator i Uppsala via uppringbart modem eller internet.

Kontaktperson: Björn Lund

Realtidsuppdateringar SNSN

Masterutbildning

En person plockar i en låda med mätutrustning. Foto.

Programmet för geofysik erbjuder ett brett spektrum av kurser, allt från fältarbete, instrumentering, och dataanalys till teori, metodutveckling och beräkningsteknik. Vi erbjuder en spännande utbildning i en aktiv forskningsmiljö med stora möjligheter för studenter att arbeta i en dynamisk forskargrupp.

Masterutbildning inom geofysik (på engelska)

Forskarutbildning

Fyra personer i hjälm klättrar och utför mätningar på ett stenblock. Foto.

Enligt internationella utvärderingar har Uppsala universitet bland Europas mest heltäckande forskning inom geovetenskap. Dess unika bredd inom utbildning och forskning och omfattande globala fältarbete bidrar till kunskap om vår planets egenskaper, system och utveckling. Bli doktorand på Geo

Senast uppdaterad: 2022-08-08