Om oss

Gruppfoto av medarbetarna på Geofysik. Foto.

Vi är ungefär 50 anställda vid geofysikprogrammet, varav ungefär hälften är doktorander. Geofysik är ett internationellt forskningsfält, vilket förutom våra många internationella samarbeten, fältarbeten och utbyten, också avspeglas i de många nationaliteterna bland de anställda.

Geofysik

Programansvarig professor:
Ólafur Gudmundsson olafur.gudmundsson@geo.uu.se, 018- 471 2788

Studierektor:
Thomas Kalscheuer, thomas.kalscheuer@geo.uu.se, 018-471 3819

Forskarutbildningsansvarig fasta jordens fysik:
Alireza Malehmir, alireza.malehmir@geo.uu.se, 018- 471 2335

Forskarutbildningsansvarig seismologi:
Alireza Malehmir, alireza.malehmir@geo.uu.se, 018- 471 2335

Ekonomiadministration: ekonomi@geo.uu.se

Besöksadress: Geocentrum, Villavägen 16, 752 36 Uppsala
Postadress: Villavägen 16, 752 36 UPPSALA
Fax: 018-501110