Pågående forskning inom programmet i geofysik

Bergskedjebildning

Bergskedjor är en av de viktigaste företeelserna på jordens yta och har ett djupgående inflytande på dess invånare och deras sätt att leva, bland annat genom att påverka klimatet och vädret och ge attraktiva och unika livsmiljöer.

Fördjupa dig inom bergskedjebildning

Berg med is. Foto.

Geotermisk energi

Värme från jordens inre räknas både som en miljövänlig och underutnyttjad naturresurs. Geofysiska metoder är viktiga både för kartläggning och förståelsen av geotermiska system.

Fördjupa dig inom geotermisk energi

Seismisk mätutrustning på ett fält i bergen. Foto.

Jordbävningsseismologi

Jordbävningar ger oss så mycket information om jordens inre, dess struktur och de processer som pågår där – vare sig skalven är stora och förödande eller knappt mätbara för de känsligaste instrument.

Fördjupa dig inom jordbävningsseismologi

Bergsområde med spår av jordbävning. Foto.

Koldioxidlagring

Kan koldioxid lagras i berggrunden och därmed minska våra utsläpp av växthusgaser i atmosfären? Vid programmet bedrivs både metodutveckling och fältmätningar för att visa på möjligheterna.

Fördjupa dig inom koldioxidlagring

Några bilar och diverse seismisk utrustning. Foto.

Mineralprospektering

Geofysik är idag en av de viktigaste komponenterna vid prospektering efter mineraler eller andra naturtillgångar. Men även för att ta dem tillvara på ett hållbart sätt.

Fördjupa dig inom mineralprospektering

En person med mätutrustning. Foto.

Tillämpad geofysik

Tillämpad geofysik täcker ett brett spektrum av tillämpningar och metoder relaterade till prospektering, arkeologi, miljöundersöknigar och mycket mer. Skalan för våra undersökningar kan variera från tiotals kilometer till några bråkdelar av en meter.

Fördjupa dig inom tillämpad geofysik

Tre personer och en mängd kablar och seismisk utrustning. Foto.

Vetenskaplig borrning

Borrningar är ofta det enda sättet att direkt provta och samla in mätdata från berggrunden. Men det krävs avancerad infrastruktur för att bedriva borrningar i såväl havsbottnar som på kontinenterna. Därför har två internationella vetenskapliga borrprogram vuxit fram.

Fördjupa dig inom vetenskaplig borrning

Borrningsutrustning i ett skogsområde. Foto.