Geotermisk energi

Geotermisk energi är en relativt ren energikälla som bedöms ha stor global potential. Dock täcker den för närvarande endast en liten del av mänsklighetens energibehov. Den teknologiska utvecklingen går fort för effektiv värmelagring i geologiska reservoarer, värmepumpar gör det möjligt att utvinna användbar värme vid relativt låga temperaturer, och borrteknik finns för att få tillgång till bergvärme på stora djup. I vulkaniska områden är denna värme ofta tillgängliga på betydligt mindre djup och det är där den mesta av världens geotermiska elproduktion sker.

Att utveckla denna attraktiva energikälla medför ytterligare ett antal geovetenskapliga utmaningar, bland annat att utveckla prospekteringsmetoder med tillräcklig upplösning på djupet, att bättre förstå permeabiliteten i jordskorpan, och för en förbättrad kartläggning av värmeflödet nära ytan. Men även för att öka förståelsen av inducerad seismicitet som uppkommer i samband med hydrofracturing för att öka permeabiliteten, eller vid återcirkulationen av kylvatten i geotermiska reservoarer efter användning.

Det geofysiska programmet är involverat i ett antal projekt som rör geotermisk energi, mestadels på vulkaniska Island. Vi arbetar med utveckling av seismiska prospekteringsmetoder för att kartlägga strukturer i den översta jordskorpan med hjälp av lokala mikroskalv, tillämpning av avancerade bearbetningsmetoder för att lokalisera källor till geotermisk tremor och använda seismiska bruskällor för strukturell avbildning. Vi arbetar också med elektromagnetiska metoder och problem med gemensam geofysisk inversion, som kombinerar information från flera avbildningsmetoder (t.ex. seismisk och elektromagnetisk). Dessutom arbetar vi med detektering och kartläggning av förkastningar i jordskorpan genom detaljerad lokalisering av mikroskalv, vilket ger oss ledtrådar om permeabiliteten i jordskorpan, och studier av inducerad seismicitet för att bättre förstå dess orsaker.

Kontaktperson: Olafur Gudmundsson, Roland Roberts, Ari Tryggvason

Seismisk mätutrustning på ett fält i bergen. Foto.
Temporär seismisk station vid Svinahraun, sydvästra Island, med Hellishedi geotermiska kraftverket i bakgrunden.
Geotermiskt krafverk. Foto.
Hellisheidi geotermiska krafverk, Island.