Mineralprospektering

En person med mätutrustning. Foto. Geofysikprogrammet leder och deltar i flera nationella och internationella forskningsprojekt som handlar om förståelsen av geologiska strukturer som innefattar mineralsystem – också på stora djup. Exempel på aktiviteter inkluderar 3D geofysisk modellering med hjälp av potentialfält och geomagnetiska data, 2D och 3D reflexionsseismiska undersökningar för prospektering vid stora djup samt gruvplaneringsprojekt, borrhålsgeofysiska mätningar och mätningar geofysiska egenskaper, samt numeriska modelleringsstudier för bättre förståelse av de geofysiska responserna från olika mineralfyndigheter. Vi samlar ofta in våra egna data, bearbetar och/eller modellerar dem och tolkar dem i samarbete med geologer. Våra studenter och doktorander har deltagit i fältmätningar i exempelvis länder som Finland, Norge, Kanada, Australien, Sydafrika, och Zambia. Mer forskningsverksamhet planeras. Kontakta oss om du har idéer eller vill samarbeta med eller arbeta hos oss.

Kontaktperson: Alireza Malehmir