Experter

Experter och kontaktpersoner

Är du privatperson eller från media?
Här hittar du forskare på institutionen som du kan fråga om olika ämnen. Hör gärna av dig till institutionens kommunikatör för fler tips eller kontakta Uppsala universitets centrala presstjänst.
 

Global uppvärming

Anna Rutgersson

Tillståndet för världens glaciärer samt historiska klimatförändringar

Veijo Pohjola

Torka och översvämningar i relation till miljöförändringar

Giuliano Di Baldassarre

Naturresurser och hållbar utveckling

Magdalena Kuchler

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster och deras betydelse för globala hålbarhetsmål 

Malgorzata Blicharska

Översvämning och vatten

Giuliano Di Baldassarre

Johanna Mård

Klimatledarskap (Climate Change Leadership)

Keri Facer, gästprofessor vid institutionen för geovetenskaper 

Kevin Anderson, gästprofessor vid institutionen för geovetenskaper

Vulkaner

Valentin Troll

Steffi Burchardt

Jordbävningar och jordskalv

Björn Lund

Ari Tryggvasson

Fossila bränslen

Hemin Koyi

Mikael Höök

Klimat

Anna Owenius Rutgersson

Veijo Pohjola

Koldioxidlagring

Auli Niemi

Christopher Juhlin

Väder och meteorologi

Anna Owenius Rutgersson

Erik Sahlée

Livets utveckling och fossil

Graham E Budd

Sebastian Willman

Arktis, glaciärforskning, is

Professor Veijo Pohjola

Rickard Pettersson

Mineral och berg

Karin Högdahl

Naturkatastrofer

Giuliano Di Baldassarre

Johanna Mård

Geoturism

Sebastian Willman

Vindkraft

Stefan Ivanell

Energisystem

Mikael Höök

Kommunikatör

Malin Eivergård