Luft-, vatten- och landskapslära

Vår forskning fokuserar på grunderna för atmosfäriska, hydrologiska och landskapsbildande processer och deras växelverkan med mänskliga aktiviteter.

Forskarutbildningsämnen

Vad forskar vi om?

Programmet för luft-, vatten- och landskapslära (Luval) omfattar grundforskning såväl som tillämpad forskning som relaterar till processer i luft, vatten och landskap (hydrologi, meteorologi, naturgeografi och miljöanalys).

Vi studerar grunderna för atmosfäriska, hydrologiska och landskapsbildande processer och deras växelverkan med mänskliga aktiviteter. Målet är att förstå de underliggande processerna och att utveckla förbättrade modeller och metoder för att beskriva dem som kan användas för många viktiga tillämpningar. De flesta delarna av verksamheten har en stor experimentell komponent med mätningar i fält och laboratorium. Vi utvecklar och förbättrar även modeller, ofta med en stark koppling till fysikaliska experiment i fält och laboratorium. Tillämpningarna rör sig från miljöförorening och kärnavfallsförvaring till energiforskning och effekterna av klimatförändring.

Forskarporträtt: Giuliano Di Baldassarre

Redan de tidigaste civilisationerna, som till examepl de som utvecklades på de bördiga flodslätterna intill Nilen och Indus, var beroende av god tillgång till vatten. Vattenresurser är avgörande för att ge försörjningsmöjligheter och skapa gynnsamma förhållanden för socioekonomisk utveckling. Giulioanos forskning är fokuserad på studier av hydrologiska processer. Målet är att bättre förstå det dynamiska förhållandet mellan vatten och människa genom att studera hur samhällen påverkar den hydrologiska regimen samtidigt som hydrologiska förändringar formar samhällen.

Läs hela intervjun (på engelska)

Giuliano Di Baldassarre. Porträtt.
Senast uppdaterad: 2022-07-08