Avrinningsområdesvetenskap

Avrinningsområdet är det grundläggande landskapselementet bakom vattenbeskaffenhet och förvaltning av vattenresurser. Dagens miljöproblem angrips i allt högre grad av beslutsfattare och praktiker på grundval av avrinningsområdets geografi, där den underliggande fysiska, biologiska och kemiska vetenskapen är komplex. EUs ramvattendirektiv har krävt att flertalet länder i Europa tvingats att strukturera sina nationella vattenförvaltningar längs avrinningsområdesgränser. I detta projekt utforskar vi växelverkan mellan de hydrologiska, biologiska och geokemiska processer som formar terrestra och akvatiska ekosystem. En förståelse för dessa hopvävda ekosystemprocesser behövs för att förstå gensvaret från avrinningsområdet och dess vattenkemi på klimatförändringar, atmosfäriskt nedfall, förändringar i marktäcke och andra drivkrafter bakom miljöförändringar.

Kontaktpersoner: Kevin Bishop, Jan Seibert