Geohydrologi

Från vänster: Hydromekaniska mätningar på djup förbereds, COSC-1, Åre; Övervakning av PFAS-föroreningar i grundvatten; Pilotanläggning för behandling av gruvavfall; Spårämnesförsök pågår för karaktärisering av koldioxidlagring, Heletz, Israel.

Den vetenskapliga grunden för geohydrologisk forskning är studier av flödes- och transportprocesser i mark och berggrund samt relaterade processer, såsom flerfas- och kopplade transportprocesser, akvatisk geokemi. Våra tillämpningar sträcker sig från energiforskning till föroreningsspridning och sanering. Vi arbetar i fält, i laboratoriet och med modellering.

En viktig aktivitet på senare åren har varit geologisk lagring av koldioxid, där vi har arbetat i ledande roll t.ex. i flera EU-finansierade projekt. 

Nyheter

Forskningsprojekt

En omfattande bok om geologisk lagring av koldioxid

A. Niemi, J. Bear, J. Bensabat (Eds.)

Geological Storage of CO2 in Deep Saline Formations

Series: Theory and Applications of Transport in Porous Media, Vol. 29

1st ed. 2017, XVIII, 738 p. 154 illus., 115 illus. in color.

▶  Offers in-depth descriptions of the relevant processes

▶  Provides state-of-the-art descriptions of methodologies for measuring, characterizing, modeling and monitoring saline aquifers for CO2 geologic storage

▶  Approaches the topic systematically, from the fundamental processes to measurement, predictive modeling, and performance assessment methodologies

Springer's Link (open in new window):
http://www.springer.com/978-94-024-0994-9/

Senast uppdaterad: 2022-05-13