Mätning av kopplade hydro-mekaniska processer vid stort djup

Förståelse angående de kopplade hydromekaniska processerna i sprickor i djup berggrund är av stor betydelse för många geologiska tillämpningar. Ofta är vätskeinjektionsrelaterad inducerad seismicitet av särskilt intresse. För att kvantifiera dessa kopplade HM processer i djup berggrund kombinerar vi två unika infrastrukturer, ett 2,5 km djup vetenskapligt borrhål COSC-1 i Åre och SIMFIP metod, en hydro-mekanisk mätmetod utvecklad vid Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), USA, som gör det möjligt att bestämma sprickornas hydrauliska och mekaniska egenskaper och deras variationer när vatten injiceras i borrhål med högt tryck. I juni 2019 genomfördes ett hittills unikt fältexperiment vid COSC-1 borrhålet för att i realtid observera utvecklingen av de kopplade hydromekaniska processerna i utvalda sprickor. Utvecklingen av 3D-bergdeformation, injektionsflödeshastighet och vattentryck mättes i en procedur där injektionstrycket gradvis ändrades, inklusive användning av höga tryck som kan öppna sprickor och även skapa nya sprickor. Seismisk aktivitet mättes samtidigt. Experimentet som finansieras av SGU och USDOE genomfördes som samarbete mellan Uppsala Universitet och LBNL, med deltagande även från Stockholms Universitet och Lunds Universitet.

Senast uppdaterad: 2021-02-24