Medarbetare inom geohydrologi

Seniora forskare

Postdoktorer

Forskare 

Doktorander

Tidigare medarbetare och disputerade doktorander

  • Prabhakar Sharman (docent)
  • Byeongju Jong (postdoktor)
  • Fuguo Tong (postdoktor)
  • Martin Larsson (doktorand)
  • Zhibing Yang (doktorand)
  • Liang Tian (doktorand)