Meteorologi

Ämnet meteorologi omfattar studier av fysikaliska och kemiska processer i atmosfären. Forskningen vid Uppsala universitet är framför allt inriktad på processerna i atmosfärens gränsskikt både över land och hav samt mesoskalig meteorologi.

Populärvetenskaplig presentation

Vår forskning

Meteorologi är ett ämne inom programmet luft, vatten and landskapslära (Luval). Vår forskning spänner över både gränsskiktet - nämligen de några hundra lägsta meterna eller som högst de första kilometerna, av atmosfären - och den fria troposfären - som ligger ovanför gränsskiktet och når upp till en höjd av cirka 10 kilometer.

Forskarutbildning

Tre personer med meteorologisk mätutrustning på ett fält. Foto.

Enligt internationella utvärderingar har Uppsala universitet bland Europas mest heltäckande forskning inom geovetenskap. Dess unika bredd inom utbildning och forskning och omfattande globala fältarbete bidrar till kunskap om vår planets egenskaper, system och utveckling. Bli doktorand på Geo

Senast uppdaterad: 2021-06-09