Erkenlaboratoriet

Erkenlaboratoriet är ett laboratorium som drivs av Institutionen för ekologi och genetik. Laboratoriet är också en del av den svenska nationella infrastrukturen för ekosystemforskning SITES. Sjön har en yta på 23,7 km2 och ligger 50 km öster om Uppsala. På ön Malma i östra delen av sjön driver meteorologigruppen vid Institutionen för geovetenskaper en instrumenterad mast. Tornet är utrustat med instrument för direkt uppskattning av flöden av koldioxid, metan och vattenånga, liksom värmeflödet. Ytterligare instrument hjälper oss att bestämma meteorologiska medelvärden såsom vindhastighet och riktning och den vertikala temperaturprofilen.

Pågående mätningar kan ses här.            

Kontaktperson för de meteorologiska mätningar på Malma ön: Erik Sahlée

Senast uppdaterad: 2021-01-20