Observationer och mätstationer

Den meteorologiska forskningen vid Uppsala Universitet har länge haft ett fokus på mätningar i det atmosfäriska gränsskiktet och speciellt i de marknära skikten. Över tid har flera mätstationer etablerats och utnyttjats för långsiktiga mätningar med syfte att studera olika typer av mark och havsförhållanden samt sjöar och landskap. Mätningar bedrivs också i närheten till Uppsala Universitets campusområde och dessa får betraktas tillhöra mer urban stadsmiljö. Temperaturmätningarna I Uppsala startade så tidigt som 1722 och den mätserie av temperatur som fått namn efter Anders Celsius är en av världens äldsta kan du läsa om här.

Det finns ytterligare tre viktiga större fältstationer som används aktivt av Meteorologi-gruppen i Uppsala:

Mätningar vid Marsta fältstation strax norr om Uppsala etablerades redan på sent 1940-tal och sedan dess består omgivningarna runt stationen huvudsakligen av olika typer av åkermark, ängar, skogsdungar och en del tillkommande gles bebyggelse. Stationen har varit och är fortfarande viktig då den tillför bakgrundsmätningar ifrån landsbygd utanför Uppsala stad och även för olika typer av forskningsaktivitet som bedrivits där genom åren.

För att studera interaktion och utbytesprocesser mellan atmosfär och sjöar har en mindre mätmast på ön Malma i östra delen av sjön Erken (cirka 50 km öster om Uppsala) uppförts av Meteorologi-gruppen. Detta kompletterar annan forskning och mätningar vid Erken laboratoriet som sköts om av Institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala Universitet. Det laboratoriet är också del av en svensk nationell infrastruktur för ekosystemforskning, SITES.

År 1995 etablerades Östergarnsholm fältstation på en mindre ö belägen cirka 2 nautiska mil öster om Gotlands ostkust. Stationen är instrumenterad med en 30 m hög mätmast som används för många typer av atmosfärisk forskning med studier av kopplingen mellan atmosfären, havsvågor, hav och utbytesprocesser för bland annat gaser. Sedan 2015 är stationen även en del av den europeiska forskningsinfrastrukturen ICOS för en bättre kvantifiering och förståelse av växthusgasbalansen på den europeiska kontinenten och i angränsande regioner.

Senast uppdaterad: 2022-07-12