Observatoriet i Marsta

Observatoriet i Marsta ligger i ett jordbruksområde några kilometer norr om Uppsala. Meteorologiska observationer har gjorts på platsen sedan slutet av 1940-talet. De nuvarande meteorologiska mätningarna består av en 30 m instrumenterad mast. Instrumenteringen består av temperatur- och vindprofil samt mätningar av luftturbulens inklusive  flöden av vattenånga, koldioxid och värme. Marktemperatur och luftfuktighet mäts och nederbördsmängden. På en separat plattform mäter vi sol- och markstrålning och har möjlighet att separera direkt, global och diffus solstrålning.

Aktuella mätningar kan ses här.

Platsen är också utrustad med flera grundvattenrör och är platsen för luftkvalitetsmätningar för SLB-analys tillsammans med Östra Sveriges Luftvårdsförbund.

Kort om Marstas historia

Observatoriet i Marsta, norr om Uppsala, byggdes på initiativ av Hilding Köhler (professor i meteorologi vid Uppsala universitet 1936–1958) år 1947. Det byggdes ursprungligen med fokus på att bedriva forskning inom mikrometeorologi och turbulens och var bakgrundsreferensen för olika studier i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet angående hur städer påverkar atmosfären. Den 30 meter höga masten i Marsta användes för detta ändamål för att mäta profiler av rörelsemängd, värmeflöde, avdunstning, vindhastighet och vindriktning, temperatur och fuktighet,

Från och med 1960 började Gösta H. Liljequist mätningar av atmosfärisk elektricitet i den lägre atmosfären och högre upp via ballongmätningar upp till 10–20 km, vid Marstasobservatorium. Även om dessa projekt främst fokuserade på atmosfärisk elektricitet inkluderade den också studier av β-radioaktivitet i atmosfären. Denna forskning gav en värdefull glimt av effekterna av kärnvapenprov på 1960-talet på den atmosfäriska radioaktiviteten.

Referens:

Martinsson, A. (1976). Faculty of Science at Uppsala University : earth and life sciences. Uppsala: Uppsala University

Senast uppdaterad: 2021-01-22