Extrema klimathändelser

Extrema klimathändelser har stora negativa konsekvenser för samhälle och ekonomin, och den antropogena klimatförändringen kan förvärra situationen i framtiden. På grund av detta finns det ett växande intresse, både vetenskapligt och  från samhällets sida, för en bättre förståelse av extrema klimathändelser.

I Uppsala undersöker vi drivfaktorerna, förutsägbarheten och effekterna av flera olika extrema klimathändelser, med fokus på mellan- och högre breddgraderna. Vår forskning täcker händelser såsom extratropiska cykloner, kraftig nederbörd, köldknäppar, hårda vindar m. fl.

För att förstå de fysikaliska drivfaktorer som orsakar dessa extrema händelser, studerar vi processer från hundratals (t.ex. extratropiska cykloner) till tusentals kilometer (t.ex. planetvågor). Arbetet med förutsägbarhet syftar att förbättra vår förmåga att förutsäga förekomsten av extrema händelser på flera tidsskalor. Slutligen ägnar vi oss åt forskning kring påverkan av extrema händelser på biosfären, inklusive jordbruk, den byggda miljön och på energiproduktionen. Vi använder oss av en varierad verktygslåda: från tillämpad matematik till fältobservationer, och från maskininlärningsmetoder till numerisk modellering.

Personer: Vera Melinda Galfi, Gabriele Messori, Anna Rutgersson, Venugopal Reddy Thandlam, Kunhui Ye

Pågående projekt

Senast uppdaterad: 2024-02-15