Atmosfäriska extremhändelser i Antarktis marginaliszon (2018-2020, förlängd till 2022)

Typ: STINT internationaliseringsbidrag

Vad händer när en cyklon korsar över den marginaliszonen i Södra oceanen? Kan vi få stora vågor under isen? Hur påverkar detta energiflödet mellan havet, isen och atmosfären och istäcke själv? Vårt mål i detta projekt är att både svara på de ovanstående frågorna och främja samarbete mellan svenska och sydafrikanska universitet, och särskilt mellan Uppsala universitet, Stockholms universitet och Kapstadens universitet.