Multivariata extremklimathändelser i Nordamerika och Europa: från dynamik till förutsägbarhet ("CENÆ", 2021-2025)

Typ: ERC etableringsbidrag

CENÆ är ett ERC etableringsbidrag som fokuserar på multivariata extrema klimathändelser, och specifikt på kraftig nederbörd och hårda vindar i Europa och köldknäppar i Nordamerika. Att förbättra vår förståelse av dessa extrema händelser är ett samhällsrelevant mål. Det är dock inte lätt ur en vetenskaplig synpunkt. I detta projekt kommer vi att använda en tvärvetenskaplig verktygslåda för att kartlägga de atmosfäriska processer som leder till de ovanstående extrema händelserna och hitta nya förutsägbarhetsvägar. Analysramen vi kommer att utveckla är mycket flexibel och tillämpbar på multivariata problem utanför klimatvetenskap.