Storskalig organisation av extremt väder över Europa och Nordamerika (2017-2020)

Typ: Vetenskapsrådet Etableringsbidrag

Målet med detta projekt är att bättre förstå kopplingen mellan storskalig atmosfärsdynamik och regionala extremklimathändelser. Detta kan hjälpa oss hitta nya förutsägbarhetsvägar och bättre förstå konsekvenserna av framtida förändringar i atmosfärens cirkulation.