UU-CM

Traditionellt sett körs modeller för atmosfär, hav och vågor oberoende av varandra, men man går då miste om några viktiga utbytesprocesser som inte kan fångas av självständiga modeller. För att bättre kunna fånga processerna där luft, vågor, hav och is samverkar är det viktigt att bygga en integrerad modell.

Uppsala University-Coupled Model (UU-CM) är en toppmodern regional modell som kopplar atmosfären till vågorna, havet och isen. UU-CM består av fyra komponenter: atmosfär (WRF), hav (NEMO), vågor (WaveWatch-III) och is (NEMO). För att koppla och utbyta information mellan dessa komponenter används OASIS3-MCT. Till skillnad från traditionella kopplade modeller är de fysikaliska interaktionsprocesserna mellan luft, vågor, hav och is förbättrade i UU-CM, exempelvis när det gäller Stokesdrift, havsberoende flöden av rörelsemängd (både i luften och i havet), och interaktionen mellan vågor och is. UU-CM modellen är ett viktigt verktyg för att detaljstudera bland annat olika kopplingar mellan hav och atmosfär och extremhändelser.

Personer: Lichuan Wu

Senast uppdaterad: 2021-02-01