Vatten och atmosfär (AWEP)

Någon sorts mätutrustning ute i vatten. Foto.

Samspelet mellan atmosfären och havet är en viktig länk i klimatsystemet eftersom det utgör gränssnittet mellan de dominerande sfärerna. Utbyte av rörelsemängd, värme, fuktighet och koldioxid påverkar energi, vatten och kolcykeln i atmosfären och havet.

Syftet med AWEP är att använda olika metoder för att öka vår förståelse av utbytesprocesser mellan luft och vatten. Detta inkluderar att göra mätningar, utveckla mätmetoder och använda modeller. Vi härleder metoder för att beskriva dessa processer i modeller och utvärdera betydelsen i olika typer av modeller och tillämpningar.