Arktiska processer

Att förstå meteorologiska processer i Arktis, inklusive landområden som Svalbard, blir allt viktigare med dagens pågående klimatförändringar, eftersom klimatmodellerna visar att de största temperaturökningarna kommer att ske på höga breddgrader. Men både klimatmodell och normala väderprognosmodeller visar en stor osäkerhet i polarområdena. En av de bakomliggande svårigheterna är hur småskaliga processer i det atmosfäriska gränsskiktet och hur sub-grid parameteriseringen görs. Tidigare studier i Arktis visar att småskaliga processer i denna region är mycket lokal och att den rumsliga variationen är betydande. Således återstår frågan om hur man gör representativa generaliseringar, även för ett litet område, och vad som driver dessa lokala processer.

Studier av utbytesprocesser över olika arktiska ytor, såsom snö, is, vatten och tundra görs därför med mätningar från främst Svalbardområdet. Andra forskningsområden är påverkan av vädret på laviner och allmän gränsskiktsmeteorologi för höga breddgrader.

Aktiva: Anna Sjöblom, Björn Claremar

Senast uppdaterad: 2022-08-03