Fjärranalysmetoder för att bestämma havsytans koncentration av CO2 samt CO2 flöde

Genom att använda satellitprodukter från olika sensorer (t ex Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) och AVHRR, MERIS/OLCI) kan man utveckla algoritmer för att bestämma partialtrycket av koldioxid i havsytan. Detta kan sedan tillsammans med vindhastighet användas för att bestämma pCO2 utbytet mellan havsytan och atmosfären. I det aktuella projektet fokuserar vi på östersjö-bassängen.

Kontakt: Anna Rutgersson

Senast uppdaterad: 2022-08-03